Cookie Consent by Free Privacy Policy website

O nás/ About us

Cílem společnosti I.T.A. Servisní s.r.o. je zajištění rychlého, kvalitního servisu a služeb ke spokojenosti našich zákazníků.

Společnost I.T.A. Servisní s.r.o. vznikla v lednu 2011 jako člen holdingu společnosti I.T.A. – Intertact s.r.o., aby zajišťovala komplexní servis pro zdravotnická zařízení v ČR a na Slovensku.

Naše společnost funguje na trhu jako jedna z předních společností přes likvidaci infekčního odpadu ze zdravotnických zařízení a praní prádla zdravotnických a ubytovacích zařízení.

V průběhu několika let jsme postupně rozšířili svoje zaměření o zdravotnické zásobování, logistiku, převoz a plnění dewarových nádob a prodej lékařského oblečení.

Náš internetový obchod Vám nabízí zboží v oblasti dezinfekce, drogerie, injekční techniky, krytí, mediboxů a nádob na kontaminovaný odpad, náplastí, odpadových pytlů, papírový program, péči o ruce, rukavice, obinadla či papír na vyšetřovací lůžka, ale také od 1.7.2015 obchod se zdravotnickým oblečením naší vlastní značky I.T.A.

Nejnovější službou, kterou naše společnost I.T.A. Servisní s.r.o. poskytuje od 1.6.2015 je svoz a likvidace průmyslových a gastronomických odpadů. Taktéž poskytujeme komplexní služby pro zdravotnícká zařízení - likvidaci infekčího odpadu, praní prádla, prodej zdravotnického oblečení, prodej lekářskeho a drogistického zboží, či likvidaci průmyslových odpadů.

Společnost I.T.A. – Intertact s.r.o. je obchodní společnost založená v roce 1996 , kde hlavním obchodním partnerem společnosti je firma Becton Dickinson International, pro níž je společnost I.T.A. – Intertact s.r.o. autorizovaným distributorem v České republice.

 

The company's goal I.T.A. Service Ltd. It is to ensure fast, quality service and services to our customers.

The company I.T.A. Service Ltd. was founded in January 2011 as a member of the holding company I.T.A. - Intertact
Ltd., in order to ensure a comprehensive service for medical equipment in the Czech and Slovak Republics.

Our company operates in the market as one of the leading companies through the disposal of infectious waste
from medical facilities and laundry and medical accommodations.

Over the years we have gradually expanded its focus on medical supplies, logistics, transportation and filling
Dewar vessels and sale of medical clothing.

Our online store offers products in the area of ​​disinfection, drugstore, injection techniques, cover,
mediboxů and containers for contaminated waste, patches, waste bags, paper program, hand care, gloves,
gauze or paper on the examination bed, but also from 07.01 2015 trade with medical clothes from our own
brand ITA

The latest service that our company I.T.A. Service Ltd. It provides from 1 June 2015 is the collection
and disposal
of industrial waste and gastronomic. We also provide comprehensive services for medical devices - infectious

disposal of waste, laundry, sales of medical clothing, medical and sale of dry goods, or disposal of
industrial waste.

The company I.T.A. - Intertact Ltd. is a company founded in 1996, where the main trading partner of the firm
Becton Dickinson International, for which the company I.T.A. - Intertact Ltd. authorized distributor
in the Czech Republic.

Centrála Praha:
Tel.: 234 760 841

E-mail:provoz@ita.eu.com

Nákupní oddělení:

Simona Vítková

Mob:702 211 077
E-mail:provoz@ita.eu.com

 

Doprava a Logistika 
Jaroslav Hlinka
Tel.: 702 208 917
E-mail:doprava@ita.eu.com

Pobočka Brno:
Tel.: 702 208 985
E-mail: boro@ita.eu.com

Ředitelka společnosti:
Helena Janatková
Tel.: 725 517 925
E-mail: janatkova@ita.eu.com

Uzavírání smluvních vztahů:

Mgr. Žaneta Šustrová

Tel.: +420 224 810 196

Mob.: + 420 773 793 786

E-mail: sustrova@ita-intertact.com